Rapport fra rydding i Bodø Havn, 30. april

Bodø Sportsdykkerklubb og Bodø Havn gjennomførte rydding i Bodø havn fra hjørnet av Bryggerikaia til nedsiden av Scandic Havet.
Dagens fangst besto for det meste av metall i form av 12-13 sykler og tilsvarende antall handlevogner... utrolig hva folk klare å kaste på havet...- sier ikke mer om det. 
Videre ble det tatt opp en del lastebildekk, ca 8-10stk, en del plastsøppel, bilbatteri, mobiltelefoner og annet småskrot. Det ble også funnet en nøkkel rett ved hurtigbåt landgangen, som leveres inn til nærmeste "Triovingsenter.

10 dykkere, 2 båtførere og 1 hjelpemann deltok fra Bodø Sportsdykkerklubb. Bodø Havn stilte med 1 mann på kranbåten "Solvik"  med å løfte opp skrotet dekk.

God innsats alle mann!


Bildene i "galleriet" under er tatt av Andrzej Szablewski

Bilde Andreas Marthinsen, "A-Team" på vei ;)

Bilde Andreas Marthinsen, "A-Team" på vei ;)