Styre (oppdatert 14.6.2018)

Leder: Jan-Gunnar Berg
Nestleder: Kenneth Wenhaug
Kasserer/Medlem: Bengt K Strande
Medlem: Mariann Monsen
Medlem: Ann-Hilde Korsgård
Medlem: Arne Mogstad
V.Medlem: Marcin Balcerzac

Andre verv:
Sikkerhetsansvarlig: Konst Bengt K Strande

UV-rugby og barneidrettsansvarlig: Dag Ingvar Korsgård

Kompressortekniker: Harald Lars Gletne

Båtansvarlig: N/A

Politiattestansvarlig: Bengt K Strande

Dykkeutstyransvarlig: Jan-Gunnar Berg

Webansvarlig: Bengt K Strande

Valgkommite:
Leder: Hanne Rendal
Medlem: Ann-Karin Orseth
Medlem: Kathrine Rasch Moyo
V.Medlem: Mikael Andersen

Revisor:
Bernt Antonsen
Henny Moen

 

Her kan man sende spørsmål direkte til styret i Bodø Sportsdykkerklubb

 

Navn *
Navn