Fyll inn informasjon i tekstboksene under. De * boksene er obligatoriske å fylle ut. 

Navn *
Navn
Fødselsdato *
Fødselsdato
Fyll inn måned, dato og år
Adresse
Adresse
Oppgi ditt telefonnummer
Dykkesertifikat *
Kryss av for sertifisering
Sertifiseringsdato/år for grunnkurs
Sertifiseringsdato/år for grunnkurs
Fyll inn måned, dato og årstall
Fyll inn antall dykk
Dato for siste dykk
Dato for siste dykk
Fyll inn tidspunkt for siste dykk måned, dato og år
Kompetanse
Kryss ut dersom spesialkompetanse.
Skriv inn litt mer om eventuell spesialkompetanse/-utdanning. Dersom relevant; angi tidspunkt for siste HLR kurs.
Dykkeinteresse
Kryss av for dykkeinteresse (flere kryss er mulig)
Melding om aktivitet
Kryss av for ønsket meldingskanal om aktivitet
Utstyr *
Hvilket utstyr mangler du? Flere alternativer er mulig.
Medlemsskap 2019 *
Kryss av for type medlemsskap. NB! 1/2 pris etter 1.juli, for studenter/vernepliktige og hovedmedlem. Juniormedlem 1/2 år er på kr 100,-
Faktura *
Kryss av for ønsket faktureringsmåte