Bodø Sportsdykkerklubb har to stk kompressorer, en stasjonær/elektrisk Bauer PE250HE og en mobil bensinpresse L&W245B. Årskort koster pt 800kr per år for medlemmer. Fra 15.juni og ut 2017 koster halvårskort 600kr.  Det vil bli inngått avtale med medlemmene på luftfylling.
Det kreves opplæring og signatur på opplæring før kompressor kan benyttes. Merk at dersom man skal benytte bensinpresse så kreves egen opplæring for denne. Merk også at årskort fra 2017 kun gjelder for elektrisk presse.
For de som har betalt årskort 2017 så koster lån av mobil bensinpresse 50kr per fylling, dette for å dekke nødvendige filterbytte, bensin og drift. 
Det vil ikke gis tilgang til kompressorrom uten årskort. For de som ikke har årskort så vil det koste 80kr per fylling+ evnt penger for kjøring/oppmøtekostnad til den som fyller. (Avklar med den som stiller hvor mye han skal ha for oppmøte!)

Navn *
Navn
Betaling *
Kryss av for betaling