Strandryddedag 6.mai Saltstraumen

Bodø Sportsdykkerklubb gjennomførte årets strandryddedag i Saltstraumen verneområde.
Området som ble dekket var strandsonen fra Store Hellevik til Buberget på Straumøya og stranda nordvest for Godøystraumen.
Nærmere 50 sekker med avfall ble tatt opp, samt en del større ting som ikke lot seg "pakke" inn.
Det ble brukt båt for å bringe inn avfallet til oppsamlingsstedet ved Cafe Kjelen.
Mye av avfallet viste seg å bestå av tauverk, nøter fra fiskeindustrien og diverse annen plast...

Veldig God miljøinnsats av alle!