Rapport fra bassengdag, integrering i Bodin Bad

For fjerde gang i høst var det åpent for flyktninger i Bodin Bad. Flyktningene har vært i alderen 15-17år og de har i hovedsak kommet fra Syria og Afganistan. Denne gangen var det 7 stykker i bassenget. Flere av disse har hatt svært begrenset, eller ingen erfaring, fra svømming i fra sine respektive hjemland. 
På dag nr. 4 var det "prøvedykk" med ordentlig dykkeutstyr på ryggen... Ungdommene syntes det var fantastisk å kunne få "dykke" og "kunne puste under vann". Det var brede smil fra samtlige etter gjennomført prøvedykk :)
Instruktør Ann-Hilde, fikk virkelig "trimmet seg" med flere svømmeturer rundt i bassenget. En del av ungdommene nøyde seg heller ikke bare med ett dykk, og flere "snek" seg faktisk til ett ekstra dykk- slik at det ble vel nesten ett-par kilometer med svømming på Ann-Hilde på økta... :)

God innsats av Ann-Hilde som instruktør, og av Kenneth, Emil, Jan-Gunnar og Michael som bidro i vannet med vakthold, rigging av utstyr og med logistikken.

(Identiteten til ungdommene er i størst mulig grad holdt skjult på bildene)

Ann-Hilde instruerer før dykk

Ann-Hilde instruerer før dykk

Klargjøring og tilpasning av dykkeutstyret

Klargjøring og tilpasning av dykkeutstyret