376kilo med blysluk er levert Norsk Gjenvinning

Hittill i år så har Bodø Sportsdykkerklubb plukket opp og levert 376kilo med miljøforurensende blysluker fra Saltstraumen. Slukene som levert er for det meste plukket opp fra Kappstøskjæret (nord for hotellet) og dels Cafe Kjelen og Ørnnesset.
Topp innsats alle som har bidratt!

Siden 2005 så har klubben plukket opp ca 7tonn med blysluker fra Saltstraumen. Dette tilsvarer i overkamnt av2 ganger det som "mistes" av bly i forbindelse med fiske i løpet av ett helt år, i hele Norge. (Ref år2010 3,3 tonn) http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/Bly/

ca 100kilo Kappstøskjæret, 7dykkere, 26.april

ca 100kilo Kappstøskjæret, 7dykkere, 26.april

Dykkegjengen 26.april ved kappstøskjæret

Dykkegjengen 26.april ved kappstøskjæret

Ca 80kilo Kappstøskjæret, 3dykkere, 14.mars

Ca 80kilo Kappstøskjæret, 3dykkere, 14.mars