Vern av steinbiten i Saltstraumen

(Gråsteinbit, anarhichas lupus) (Foto: Trond Arne Rønning, Ørnneset i Saltstraumen)

(Gråsteinbit, anarhichas lupus) (Foto: Trond Arne Rønning, Ørnneset i Saltstraumen)

Hjelp oss å bevare steinbitbestanden i Saltstraumen området.

Saltstraumen og Sundstraumen er et av de bedre gyteområdene for steinbit. Dykkere ser ofte steinbit som ligger sammen to og to under steiner eller i grotter, eller store steinbithanner som ligger og passer på eggballen.

Steinbiten danner par tidlig på forsommeren og hannen passer opp hunnen og befrukter henne med indre befruktning. Hunnen gyter kort tid etter og overlater rognballen til hannen, som passer på denne utover høsten og vinteren. Selv drar hun sin vei for å fete seg opp til neste sesong.

Saltstraumen og Indre Sunnan er kjent for sine store steinbiter. Dette har sin naturlige forklaring i og med at vi her finner de beste gyteplassene med naturlige hulrom og god vanngjennomstrømning som sikrer eggene oksygenrikt vann hele tiden.

De største steinbitene sikrer seg de beste plassene!

Vi som fiskere og dykkere bør derfor la være å ta steinbit i dette området, da det vil forringe tilveksten av steinbit både i Salten og Skjærstadfjorden.

Dykkeklubbene, dykkesentrene og fiskesportssentrene i Bodø har derfor gått sammen for å verne om steinbiten i de beste gyte og oppvekstområdene, slik at både dykkere og fiskere kan glede seg over denne flotte fisken også i framtiden.

 

Området er definert på vedlagte kartutsnitt. Steinbit skal ikke jaktes på innenfor rødmerket sone.

Vernesone innenfor røde markeringer

Vernesone innenfor røde markeringer