Bodø Sportsdykkerklubb tilbyr prøvedykk og/eller dykkekurs til handikappede og bevegelseshemmede.
Prøvedykk kan finne sted i basseng eller i skjermet farvann i sjøen.
For prøvedykk i sjøen og for grunnkurs så behøves det erklæring fra dykkelege som viser at det er helsemessig forsvarlig for kandidaten å gjennomføre dykkeaktiviteter.
Bodø Sportsdykkerklubb kan være behjelpelig med å finne frem til dykkelege.

Bodø Sportsdykkerklubb har egen instruktør som er kurset med tanke på tilrettelegging av aktivitet for handikappede og bevegelseshemmede.

Bodø Sportsdykkerklubb disponer dykkeutstyr og basseng for prøvedykk og kurs.

Ta kontakt for nærmere informasjon om tilbudet eller ved spørsmål om dykking generelt.

Navn *
Navn