Bodø Sportsdykkerklubb jobber aktivt for å rydde opp i Saltstraumen. Klubben plukker opp flere hundre kilo blysluker og annet rask fra Saltstraumen hvert år. Totalt har klubben plukket opp over 7000kg(år 2016) av fiskesluker med høyt blyinnhold. Bly er en av de prioriterte miljøgiftene som myndighetene vil begrense omfanget av i forhold til utslipp i naturen. Bly ødelegger verdens vakreste dykkeplass visuelt, samtidig som det er giftig for organismene- og til sist giftig for oss på toppen av matkjeden- oss mennesker.
Vi behøver din hjelp til å holde Saltstraumen, Norges 1. undervannsnasjonalpark ren! Støtt klubben med ditt bidrag.

Saltstraumen blir stadig ryddigere for hver gang vi bretter opp ermene. Det må sies at det ser bedre ut nå en det har gjort på flere tiår! 

Hva gjør klubben med slukene? De fineste eksemplarene selger klubben til private eller til andre interesserte. Klubben tar kun 80kr/kg for de fineste slukene. Ta kontakt dersom du vil kjøpe!
Det som ikke lar seg gjenbruke ca 80 % går til metallgjenvinning. 

 

Ettpar Fun- facts: 

1.Viste du at 5000kg med fiskesluker tilsvarer nesten 170.000stk sluker, gitt snittvekt på 30gram?
2. og at det er estimert at det forsvinner ca 80tonn med blysluker i norske farvann hvert år- Bodø Sportsdykkerklubb plukker opp ca 750kg per år, dvs nærmere 1 % av samlet årlig utslipp i Norge, og det fra godt under 1 kvadratkilometer havbunn.
3.Bodø Sportsdykkerklubb vant Hold Norge Rent sin utmerkelse "Gullklypa 2016" for sin ryddeinnsats i Saltstraumen.

Klubben takker Bodø Kommune, Fylkesmannen i Nordland og Nofir (Norsk Fiskeriretur) for viktig støtte til arbeidet. 

 

Blyplukkergjeng, dugnad BSDK og Saltstraumen Dykkecamp. Nærmere 190kg ble resultatet på denne dugnaden.

Blyplukkergjeng, dugnad BSDK og Saltstraumen Dykkecamp. Nærmere 190kg ble resultatet på denne dugnaden.

Fangst av bly etter en helgs dugnad. En full vindusspylerdunk veier ca 15kg.

Fangst av bly etter en helgs dugnad. En full vindusspylerdunk veier ca 15kg.

En annen dugnadsgjeng, ca 160kg ble det denne gangen.

En annen dugnadsgjeng, ca 160kg ble det denne gangen.