I år som de siste årene så inviterer Bodø Sportsdykkerklubb til dykketreff med fantastisk dykking i den desidert beste dykketidspunktet i året. -Sikta er meget god, vannet er fortsatt varmt og det kryr av liv under vann.
Tid 3.-5.oktober
Bodø Sportsdykkerklubb tar sikte på å leie ett -par rom for overnatting på ....
Deltakerne spleiser på overnatting og bespisning.

I år som i fjor såNavn *
Navn
Fyll inn navn
Skriv inn ditt telefonnummer
Kompetansenivå *
Fyll ut sertifiseringsnivå
Erfaring
Før inn din dykkeerfaring i norske farvann
Jeg ønsker å være med på *
Kryss av på ønskede aktiviteter
Jeg har behov for følgende utstyr
Fyll inn dersom det er behov for å låne/supplere utstyr
Skriv inn dersom spørsmål eller andre kommentarer