Strandryddedagen, 6. mai

Strandryddedagen kl1000-1400, sted kommer. JGB 47322315