Rydding Bodø Havn

  • 1 Sjøgata Bodø, Nordland, 8006 Norge

BSDK vil i samarbeid med Bodø havn gjennomføre ryddedugnad i sjøen fra Molorota til Bryggerikaia. Dersom vi ikke rekker hele området den 28.5 er det aktuelt å fortsette ryddingen på søndag. Aksjonen er en del av samarbeidet mellom NDF og Sparebankstiftelsen. BSDK forestår planlegging og gjennomføringen av dykkingen. Klubben har mottatt utstyr for å gjennomføre ryddingen av NDF. Bodø havn stiller båt med løftekran og tar hånd om søppelet. Dette vil være en fin anledningen for klubben å markere seg positivt i bybildet. Anmoder flest mulig frivillige å stille, både dykkere og landmannskap. 

SMS Jan-Gunnar 47 32 23 15 om du stiller, du kan også melde deg på via Facebook.