Dykking Mørkvedbukta, torsdag 11.feb

  • 22 Mørkvedbukta Bodø, Nordland, 8020 Norge

Oppmøte Mørkvedbukta kl1000
 

SMS Kenneth om du stiller 913 34 716