Årsmøte Bodø Sportsdykkerklubb 4.feb

  • 48 Mølnbakken Nordland, 8050 Norge

Årsmøte Bodø Sportsdykkerklubb som finner sted onsdag 4.februar 2015, kl1900- 2200.
Sted: Tverlandet Bo og Servicesenter, Mølnbakken 40-48. Oppmøte ved hovedinngang.

Merk at revisjonsrapport følger så snart revisor har godkjent årsregnskapet for 2014.

Det vil ikke bli utskrevet dokumenter i papirform. De som ønsker dette må ta med selv på egenhånd eller laste ned på nettbrett ol.
Dokumentene vil ellers bli vist på skjerm underveis på årsmøtet.