Nattdykk Mørkvedbukta, onsdag 10.des

  • 92 Gamle Kongsvei Bodø, Nordland, 8020 Norge

Oppmøte kl 1800

Kontakt Ann- Hilde om du stiller 91685553