Dykking Tverlandsbrua Nord, søndag 26.okt

  • Rv80 Nordland Norge

Vi dykker på nybrua, på nordsiden (Bodø-siden). Kjør forbi Vikan Sveis
Dykke erfaring kreves på dette dykket.

Oppmøte kl 12.00
SMS Bengt på 92231662 om du stiller