Styre (oppdatert 4.2.2016)

Leder: Jan-Gunnar Berg
Nestleder: Geir Didriksen
Kasserer/Medlem: Mariann Monsen
Medlem: Bengt K Strande
Medlem: Dan-Ove Valrygg
Medlem: Kenneth Wenhaug
V.Medlem: Ann-Hilde Korsgård

Andre verv:
Sikkerhetsansvarlig: N/A

UV-rugby og barneidrettsansvarlig: Dag Ingvar Korsgård

Kompressortekniker: Harald Lars Gletne

Båtansvarlig: Geir Didriksen

Dykkeutstyransvarlig: Jan-Gunnar Berg

Webansvarlig: Bengt K Strande

Valgkommite:
Leder: Hanne Rendal
Medlem: Ann-Karin Orseth
Medlem: Kathrine Rasch Moyo
V.Medlem: Mikael Andersen

Revisor:
Bernt Antonsen
Henny Moen

 

Her kan man sende spørsmål direkte til styret i Bodø Sportsdykkerklubb

 

Navn *
Navn