50 års jubileum, utsatt til høsten 2017 (ca sept/okt)


Det behøves frivillige til festkomiteen.

July 26
Lofotuka 2017